دانلود فایل آشنایی وزرای دوره مغول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دانلود فایل آشنایی وزرای دوره مغول دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل آشنایی وزرای دوره مغول کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

در تشکیلات اداری و کشوری و گاه لشکری, همواره وزیر نقش اول را ایفا کرده است. در طول تاریخ ایران وزارت, مهمترین رکن اداره کشور محسوب می‌شد چه در دورانی که ایرانی بر ایران حکومت می کرد و چه زمانی که مهاجمان بر این آب و خاک حکمرانی کردند,‌ همه به کمک وزیران کاردان بوده. و اگر حاکمی از برکت وجود وزیر شایسته محروم بود به طور حتم عمر دولت او نیز کوتاه بود و اگر رعیت در آرامش و کشور در ثبات قرار می گرفت در سایه تدبیر و کفایت وزیر بود.
همه حکومت های بزرگ ایران چه در قبل از سلام و چه بعد از اسلام, جملگی وزرای مدبری را به خود دیده اند. آخرین ایشان, قبل از هجوم فعول , سلجوقیان بودند که با کمک وزاری کاردان توانستند یکی از بزرگترین امپراطوری‌ها را در زمان خود به وجود آورند و به وسیله همین وزرا توانستند آن قلمرو وسیع را اداره کنند. شاید یکی از دلایل افول زود هنگام و سریع خوارزمشاهیان تهی بودند حکومت ایشان از وزرای با کفایت بوده باشد. چنگیزخان و جانشینانش نیز به این نکته واقف بودند, حضور دیوانیان و وزرا ایرانی در دربار مغولان و همراهی ایشان در اداره‌ قلمرو وسیع مغولان بدون شک بنا به درخواست مهاجمان بود.
البته به طور مسلم مغولان نیز به این موضوع آگاه بودند که کار ملک داری با جنگ آوری جداست و معلوم نبود که یک جنگاور خوب بتواند اداره کننده‌ خوب هم باشند.
مغولان فاتحان و جنگجویان خوبی بودند, اما تسلط ایشان بر امور کشوری هرگز بر پایه امور لشکری نمی رسید به همین دلیل بود که خود را بی‌نیاز از داشتن وزرای بر امور کشوری هرگز به پایه امور لشکری نمی‌رسید به همین دلیل بود که خود را بی‌نیاز از داشتن وزاری توانمند و با کفایت از میان مغلوبین متمدن, نمی دیدند. از همین رو ایرانیان دیوانسالار نیز مشتاق آن بودند که به خدمت مغولان در آیند, و به تعبیر دیگر ایرانیان در دوران بعد از اسلام در رویارویی با عنصر بیگانه هر گاه از شمشیرکاری ساخته نمی‌دید جنگ قلم را آغاز می کرد و همواره از این نبرد پیروز بیرون می‌آمد. و این جنگ قلم نه برای آنکه سرعت تسلط ایشان را بیشر سازد بلکه خواهان آن بودند تا با ورود به دستگاه ایشان جلو ویرانی بیشتر سرزمینهایشان را بدست مهاجمان بگیرند.
از همین رو, وزیر ایلخان به تناسب کاردانی و سیاست خود و اعتماد ایلخانان به ایشان از قدرت بسیاری برخوردار بودند و ثروت فراوان اندوختند و در نتیجه, محسود نزدیکان و رقیبان و هدف توطئه‌های فراوان می شدند چنانکه جز یکی از آنها همه به کین دشمنان و تیغ ایلخانان گرفتار و کشته شدند.


فهرست مطالب

1- مقدمه
2- اهمیت وزارت
3- وزرای ایرانی دوره مغول
محمود یلواچ ) وزیر ایرانی چنگیزخان و اوگتای )
مسعود بیک بن محمود یلواج (وزیر کیوک و منگو )
امیراحمد بناکتی- وزیر قوبیلای قآن (یکی از چهار وزیر او)
4- وزرای عهد ایلخانان:
سیف الدین بیتکچی( وزیر هلاکو )
شمس الدین جوینی( وزیر هلاکو, آباقا, احمد تکودار)
امبربوقا( وزیر ارغون)
جلال الدین مخلص سمنانی( وزیر ارغوان )
سعد الدوله یهودی( وزیر ارغون)
خواجه صدرالدین اجمد خالدی زنجانی( وزیر گیخاتو)
جمال‌الدین دستجردانی( وزیر امور مالی باید و خان )
خواجه صدرالدین احمد زنجانی( وزیر غازان )
خواجه جمال‌الدین دستجردانی ( وزیر غازان )
5- وزارت توأمان :
خواجه رشیدالدین فضل الله و خواجه سعدالدین ساوجی ( وزیر غازان , اولجایتو)
خواجه تاج الدین علیشاه جیلان و خواجه رشیدالدین (وزیر اولجایتو, ابوسعید خواجه علیشاه به طور مستقل - وزیر ابوسعید )
رکن الدین صاین (وزیر ابوسعید)
دمشق خواجه ( وزیر ابوسعید)
غیاث الدین محمد بن رشید‌الدین و خواجه علا ‌الدین محمد ( وزیر ابوسعید و ارپاخان)


فهرست منابع و مأخذ

1- آق سرائی, محمود بن محمد کریم, مسامره الاخبار و مسایره الاخبار, به سعی عثمان توران, بی جا, بی‌تا.
2- اشپولر, تاریخ مغول در ایران, ترجمه محمود میرآفتاب , تهران: انتشارات علمی و فرهنگی , 1380 .
3- اقبال آشتیانی , عباس, تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری, تهران: نامک, 1376.
4- اقبال آشتیانی, عباس, تاریخ مغول (از حمله مغول تا تشکیل دولت تیموری), تهران: امیر کبیر, 1379.
5- بیانی, شیرین, دین و دولت در ایرن عهد مغول, 2 ج, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1375.
6- بیانی, شیرین, مغولان و حکومت ایلخانان در ایران, تهران: سمت , 1379.
7- پطروشفسکی , تاریخ ایران کمبریج, ترجمه حسن انوشه, تهران: امیرکبیر, 1379.
8- حمد الله مستوفی, ابن ابی بکر احمدبن نصر قزوینی, تاریخ گزیده, به اهتمام عبدالحسین نوائی, تهران: امیر کبیر, 1329.
9- خواند میر, غیاث الدین بن همام الدین الحسینی, تاریخ حبیب السیر, ج3, تهران خیام, 1333.
10- خواندمیر, غیاث الدین بن همام الدین, دستور الوزرا, مصحح سعید نفیسی, تهران: اقبال 1317.
11- رشیدالدین فضل الله همدانی, جامع التواریخ, به کوشش بهمن کریمی, 2 ج, تهران: اقبال, 1338,
12- رشیدالدین فضل الله همدانی, مکاتب رشیدی, تصحیح محمد شفیع, لاهور: انتشارات کلیه پنجاب, 1945
13- رجب زاده, هاشم, خواجه رشید الدین فضل الله, تهران: انشارات طرح نو, 1377
14- شبانکاره‌ای, محمد بن علی, مجمع الانساب, تصحیح میرهاشم محدث, تهران: امیرکبیر, 1363.
15- القشانی, ابوالقاسم عبدالله بن محمد, تاریخ الجایتو, به اهتمام مهین همبلی , تهران, انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب, 1348.
16- لمبتن, تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران, ترجمه یعقوب آژند, تهران: نشرنی, 1372.
17- میرخواند, محمد بن خاوند شاه بن محمود, روضه الصفا, به تصحیح جمشید کیان‌فر, تهران, اساطیر, 1380.
18- مرتضوی, منوچهر, مسائل عصر ایلخانی, تهران: موسسه‌ تاریخ و فرهنگ ایران, 1358.
19- ناصرالین منشی کرمانی, نسائم الاسحار من لطائم الاخبار (در تاریخ وزرا ) به تصحیح میر جلال الدین حسینی ارموی (محدث) , تهران: دانشگاه تهران, 1338.
وصاف الحضره, فضل الله بن عبدالله شیرازی, تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار, به اهتمام محمد مهدی اصفهانی, بمبئی, 1269.

لینک کمکی