دانلود فایل معنی و مفهوم استکبار جهانی و سفسطه دموکراسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود فایل معنی و مفهوم استکبار جهانی و سفسطه دموکراسی دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل معنی و مفهوم استکبار جهانی و سفسطه دموکراسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

یکی ازتناقض های دنیای ما این است که همه از دمکراسی ملی خود صحبت می کنند وکسی نیست که ازدمکراسی بین دولتها و ملتها سخن بگوید .اگر هر عضو خانواده ای از دمکراسی نوع خود صحبت کند بدون اینکه دمکراسی در بین آن خانواده وجود داشته باشد سرنوشت چنین خانواده ای چه خواهد بود ؟ در جامع? بشری نیز اگر به فرض ,درهم? ملتها دمکراسی مود علاقه خود را پیاده کنند ولی میان خود دمکراسی نداشته باشند ,چنان نظام جهانی چیزی جزیک سیستم ستم گرانه و عقب مانده نخواهد بود .
امروز دمکراسی به عنوان مردم سالاری , در خود جوامع غرب رو به انحطاط است و در سطح بین المللی , دمکراسی و برابری در مقابل قانون وجود ندارد .«نظام جهانی و رابط? بین اللملی » با هم? سازمانهای خودکه از پایان جنگ جهانی دوم به وجود آمده,به طور کلی یک سیستم«پدر سالاری» به معنی دیکتاتوری و زورگوئی آن است و نه یک سیستم دمکراسی به معنی مشارکت ,آزادی و مردم سالاری.
چطورمی توان درسطح ملی از « دمکراسی » غرب به عنوان مردم سالاری صحبت کرد , وقتی که رابط? بین دولتها براساس نابرابری پایه گذاری شده است ونفاق ,تفرقه , آشوب و تهمت و شخصیت کشی تحت لوای  دمکراسی دردستورروزمسکبران قراردارد.قرآن کریم می فرماید:استکبار از صفات شیطان ( سور? بقره , آی? 34) , از صفات کفار ( سور? جاثیه , آیه 31 ) و از صفات قوم گرائی و وسعت طلبی یهود ( سور? بقره , آی? 87 ) است و دانشجویان علوم سیاسی و اجتماعی امروز , وجود این صفات را به خوبی می توانند در آثار متفکران سیاسی غرب مانند ماکیاولی و هابس ملاحظه کنند و خصایص مربوط به آنها را در ادبیات معاصر مربوط به صهیونیسم مشاهده کنند .خاطرات بازیگران سیاسی دور? ما,مانند هنری کیسینجر درسطح خارجی و دلالان سیاسی طاغوت درسطح داخلی , می توانند اسنادی در تعریف و تبیین این ذات استکبار باشد.به طورکلی , ادبیات مربوط به استکباردر حال فزونی است و این فرصتی است برای دانشجویان و علاقمندان به درک و فهم روابط معاصربین اللملی .

لینک کمکی