دانلود فایل بررسی و مقایسه تاثیر سبک های مدیریتی بر رضایت شغلی کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود فایل بررسی و مقایسه تاثیر سبک های مدیریتی بر رضایت شغلی کارکنان دارای 143 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی و مقایسه تاثیر سبک های مدیریتی بر رضایت شغلی کارکنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فصل اول

مقدمه:
دانش مدیریت گسترشی ویژه یافته و هم اکنون شمار دانشکده های مدیریت در سراسر جهان فزونی یافته و از یک سو بسیاری از مردم برای کامیابی در کار پیشه ای در پیش خواهند گرفت و خود را با اصول و مفاهیم تازه مدیریت آشنا می سازند و از سوی دیگر سازمانهای دولتی و غیردولتی برای بالا بردن اثر بخشی و کارایی خود کارکنانی که به کار می گیرند در ترویج و به کار گرفتن دانشهای تازه مدیریت کوشش زیادی انجام داده- اند.(دادستان,1370,ص15)
نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی حساس و حیاتی است.این نیاز به ویژه در نظام های آموزش وپرورش اهمیت بسیار دارد زیرا آموزش و پرورش نقش اساسی از لحاظ گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن بر عهده دارد و رهبری و مدیریت اثر بخش لازمه وتهیه اجرای  برنامه های آموزشی و پرورش نتیجه بخش و کیفی است.در نیم قرن اخیر شیوه های مدیریت و رهبری در نظام های آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است.(علاقبند,1380,ص123)
در کشور ما با توجه به مسئله مدیریت تقریباً از سی سال پیش ابتدا از طریق ارائه دروس و سپس ایجاد رشته تحصیلاتی دانشگاهی در این زمینه آغاز شده ولی اخیراً در پی گسترش نظام آموزشی ضرورت بهسازی کیفیت نتایج آموزشی مسئله مدیریت و انواع سبک های آن بیش از پیش اهمیت یافته است ولی باید اعتراف کرد که مدیریت هنوز جایگاه خود را در نظام آموزشی احراز نکرده است.(همان منبع,ص6)
با توجه به اینکه موضوع مورد نظر,یعنی بررسی سبک های مدیریت آموزشی بر رضایت شغلی کارکنان برای گروه مدیریت آموزشی مهم وحساس می باشد و این رشته تخصصی و علمی با تجربه در عرصه عمل ویادگیری پیوند عمیقی دارند.(شفیع آبادی,1382,ص18)

ضرورت مدیریت در سازمان ها موجباتی را فراهم می کند که مدیر با اتخاذ روش ها و سبک های خاص ومنطبق بر محیط سازمانی ضمن اجرای مقررات سازمان,رهبری و هدایت گروهی را نیز عهده دار شود و با بکار گیری آگاهی یافته و توسل به آن بازدهی سازمان را افزایش دهد,در نیم قرن اخیر شیوه های رهبری در اکثر ادارات دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است.انتخاب روش و سبک مدیریت از طرف مدیر با خواست سازمان,موفقیت زمانی فرد مدیر و کارکنان زیر دست او و ...بستگی دارد.امروزه شیوه های مدیریتی خاص بر ساختمان های اداری و نهادهای دولتی و خصوصی حکم فرماست که هر کدام بنابر سبک و ایده و تنظیم برنامه خاص خود,نقاط قوت و ضعف مربوط  به خود را دارا می باشند.(عسگریان,1372,ص75).


بیان مسئله:
از مسائلی که تأثیر به سزایی در تقویت و بالا بردن خدمات یا تولیدات در هر اداره و سازمانی دارد مسئله علاقه در رضایت شغلی کارکنان است و به طوری است که این مسئله را نمی توان نادیده گرفت,لذا موفقیت یا عدم موفقیت در هر سازمان و اداره بستگی به رضایت شغلی کارمندان و مدیران دارد.رضایت شغلی رضایت خاطری است که کارگر و کارمند از کار خود بدست می آورد که این رضایت خاطر ممکن است به خاطر داشتن همکاران خوب,دستمزد کافی,راحتی کار و... باشد به عبارت دیگر رضایت شغلی علاقه و دلبستگی است که فرد نسبت به شغلش دارد و او را وادار به انجام کار به نحو مطلوب می کند.(میلانی فر,1382,ص271)
از آنجا که انسانها دارای تفاوتهای فردی هستند و این یک پدیده کاملاً طبیعی است و مدیران آموزشی ما هم از این قائده مستثنی نیستند نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مدیران آموزشی به یک نحو با کارکنان برخورد می کند ولی از آنجا که رضایت شغلی کارکنان یک مسئله مهم و اساسی است و نقش به سزایی در عملکرد صحیح داشته باشد که بیشترین رضایت شغلی را در کارکنان به وجود آورند.
از آنجایی که عدم رضایت شغلی زیردستان یک مدیر می تواند تأثیر بسزایی در بازخورد صحیح آن داشته باشد برخورد لازم دانستم که تحقیق خود را در این زمینه انجام دهم که آیا سبک های مدیریتی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد یا نه؟


واژگان لاتین:
    برنامه ریزی    1-Plannig
    سازماندهی    2-Organizing
    هدایت ورهبری    3-Ieader ship
    مدیریت آموزشی    4-Education Managment
    نیروی انسانی    5-Man Power
    مدیریت دموکراتیک    6-Democratic Management
    تصمیم گیری    7-Decision Making
    مدیریت مشارکتی    8-Participative Management
    سبک مدیریت    9-Management Style
    مدیریت علمی    10-Scientific Management
    مکتب اداری    11-School Aelminis tration
    نظریه بوروکراسی    12-Bureacracy theory
    مکتب روابط انسانی    13-School human Relations
    مدیریت کلاسیک    14-Classic Management
    رضایت شغلی    15-Job Satis faction
    رضایت درونی    16-Inner Satisfuction
    رضایت بیرونی    17-external satis faction
    نظریه نیازها    18-Needs theory
    نظریه انتظارات    19-Expectations theory
    نظریه نقش    20-Role theory
    عزت نفس    21-Self-steam
    ارضای خواسته ها    22-Satisty-demonds
    صمیمیت    23-Intimacy
    نظریه کامروایی نیاز    24-theory success reguires
    نظریه گروه مرجع    25-Reference group theory
    نظریه روابط انسانی    26-Human Relation theory


منابع و  مآخذ:
1) سیف, علی اکبر,(1370), روانشناسی پرورشی, انتشارات آگاه.
2) عسگریان,مصطفی,(1376), سازمان و مدیریت آموزش و پرورش, تهران, انتشارات امیرکبیر.
3) سرکارآرانی, محمد رضا,(1370) کلیات مدیریت آموزشی, کاشان, دانشگاه, جزوه درسی.
4) دلاور, علی,(1382), روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی, دانشگاه پیام نور, تهران.
5) رضائیان, علی,(1379), مبانی سازمان مدیریت, تهران, سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.
6) هرولد- کونتز, اودانل- سیریل, ویهریخ- هانیز,(1370), ترجمه طوسی- محمد علی, علوی- سید امین الله, فرهنگی- علی اکبر, مهدیان- علی, اصول مدیریت, (جلد اول)
7) علاقه بند, علی,(1380), اصول مدیریت آموزشی, انتشارات آزمایشی متون درسی دانشگاه پیام نور, چاپ یازدهم.
8) علاقه بند, علی,(1381), مدیریت عمومی, تهران, نشر روان.
9) علاقه بند, علی,(1379), مقدمات مدیریت آموزشی, ویرایش سوم, تهران, بعثت.
10) صافی, احمد,(1380), آموزش و پرورش سه گانه,تهران, سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی.
11) عمادزاده, مصطفی,(1374), اقتصاد آموزش و پرورش, جهاد دانشگاهی, اصفهان.
12) شفیع آبادی, عبدالله,(1382),راهنمایی و مشاوره شغلی وحرفه ای ونظریه های انتخاب شغل,چاپ چهارم, انتشارات رشد.
13) سرمدی, محمد رضا,(1381), مدیریت اسلامی, انتشارات پیام نور, تهران.
14) هرسی- پال, بلانچارد- کنت,(1365),مدیریت در رفتار سازمانی,کاربرد منابع انسانی, ترجمهعلی علاقه بند, تهران, انتشارات امیرکبیر.
15) طوسی, محمدعلی,(1372),مدیریت ورهبری آموزشی,تهران.
16) بازاللهی, محمد,(1381),مدیریت مراکزپیش دبستانی,خرمشهر.
17) مالک,فرهاد,(1386),حرفه مدیریت, انتشارات سازمان مدیریت صنعتی, تهران.
18) فرشاد, مهری,(1378), نگرش سیستمی, تهران, انتشارات امیرکبیر.
19) الوانی, سیدمهدی,(1386), مدیریت عمومی, تهران, نشر نی.
20) فیضی, طاهره,(1374),مبانی سازمان و مدیریت, دانشگاه پیام نور.
21) اقتداری,علی محمد,(1375), سازمان و  مدیریت سیستم و رفتار سازمانی, انتشارات دانشگاه علوم اداری و مدیریت بازرگانی, تهران.
22) صادقپور, ابوالفضل,(1353), نظریه جدید سازمان, مدیریت و علم مدیریت, تهران, مرکز آموزش مدیریت دولتی.
23) پارسا,محمد,(1372), روانشناسی تربیتی, انتشارات بعثت.
24) سلطانی, ایرج,(1377), الگوی پیشنهادی در جهت خودسنجی مدیران, ( فصل نامه آموزش و پرورش, دوره پنجم, شماره 22) انتشارات مهیا.
منابع اینترنتی:
www.maghaleh.met/content....13861.http:ll
2.http:ll thesis.vi.ac.ir/abstracts/edu
3.www.dramsqqtchi.ir
4.http:ll datababase.ir qadoc.qc.ir
5.www.maghaleh.net

لینک کمکی