دانلود فایل ارزشیابی خلاقیت و مهارت شغلی مدیران آموزشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود فایل ارزشیابی خلاقیت و مهارت شغلی مدیران آموزشگاه دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل ارزشیابی خلاقیت و مهارت شغلی مدیران آموزشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب


فصل اول: تشخیص مفاهیم    
- مدیریت, مدیریت آموزشی,‌اصول و کاربردهای آن
- انواع سبکهای مدیریتی
- آموزش و انواع آن
- سیستم, انواع کاربردهای آن (نگرش سیستمی در مدیریت)
- سازمان و انواع کاربردهای آن(نظریه سازمان مدیریت)
فصل دوم: برنامه¬ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه¬ها    21
- برنامه آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه¬ها
- فرایند برنامه¬ریزی آموزشی
- اصول تحلیل محتوی دوره آموزشی
- ویژگی اساسی آموزش پودمانی
فصل سوم: ارزشیابی از دوره¬های آموزشی    31        
- مفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آن
اصول ارزشیابی جامع و فراگیر
- اصول ارزشیابی از اثربخشی آموزشی
فصل چهارم: نحوه تهیه گزارش¬های مورد نیاز یک آموزشگاه    41
- پایه های اساسی و مقررات مکاتبات اداری
- اصول تهیه گزارش¬های مورد نیاز آموزشگاه
فصل پنجم: برقراری روابط انسانی و اصول ارتباطات    42
- اصول برقراری روابط انسانی
- مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل¬دهنده آن
- عوامل موثر ارتباطی
- اصول روانشناسی عمومی
- اصول جامعه شناسی عمومی
فصل ششم: نظارت بر امور مالی آموزشگاه    49
- هدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصلی آن
- ثبت معاملات در حساب¬ها (شناخت دفاتر مالی و قانونی و دفاتر کمکی حسابداری)
- اصول عمومی حسابداری
- انواع گزارش های حسابداری (تراز آزمایشی, ترازنامه, صورت سود و زیان و صورت حساب)
- روشهای درج اطلاعات حسابداری
فصل هفتم: تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر    61
- خلاقیت, نوآوری فنون آنها
- ارتباط خلاقیت و برنامه¬ریزی
- شیوه¬های تفکر اخلاق
- موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان
فصل هشتم: نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار:    85
- حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محیط کار
- وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد انها
- اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار
- عوارض جانبی و اصول انجام کمک¬های اولیه آتش سوزی و اصول انجام آتش نشانی

 
مقدمه
مدیر سازمان که از منش رهبری برخوردار است باید مقاصد و جهت گیری یکنواختی را در سازمان ایجاد نماید و  محیط داخلی سازمان را به گونه ای ایجاد و نگهداری نمایند که کارکنان بتوانند در دستیابی به اهداف سازمانی کاملا مشارکت نمایند.
مدیریت سازمان با منش رهبری باعث می گردد کارکنان مقاصد و اهداف سازمانی را درک نموده و برای دستیابی به آنها از انگیزه کافی برخوردار شوند. علاوه بر این با بکاربستن منش رهبری فعالیت های سازمان ارزیابی شده و در مسیری یکسان, منظم گردیده و استقرار می یابد و در نتیجه فقدان ارتباط بین سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسید.
بکارگیری اصل رهبری در سازمان عموما باعث می گردد که:
نیازهای تمامی ذینفعان سازمان شامل مشتریان, مالکین,‌کارکنان,‌ تامین کنندگان, سرمایه گذاران, انجمن هاو مجامع محلی در نظر گرفته شود. اهداف چالش برانگیز با زمانبندی مشخص تنظیم گردد. ارزش های مشترک, مدل های اخلاقی و جوانمردی در تمامی سطوح سازمان ایجاد شده و تقویت گردد. اعتماد ایجاد گردیده و ترس از میان برود.
کارکنان با منابع مورد نیاز,‌ برخوردار از آموزش و آزادی عمل با داشتن مسوولیت و پاسخگویی فعالیت نمایند. کارکنان برای نقش و سهم خود امیدوار و دلگرم گردیده و آنرا تشخیص دهند.
شناسایی,‌ درک و مدیریت فرایند های مرتبط به هم بعنوان یک سیستم, کارآیی و اثربخشی سازمان را در دستیابی به اهداف خود بهبود می بخشد.
مدیریت سیستمی با یکپارچه  و مرتب نمودن فرایندها بعنوان بهترین روش دستیابی به نتایج مورد نظر, سازمان را از قابلیت تمرکز تلاش بر روی فرایندهای کلیدی برخوردار می سازد و در ذینفعان سازمان اعتماد سازی به سازگاری, کارآمدی و اثربخشی سازمان را ایجاد نموده و توسعه می بخشد.
 
فصل اول: تشخیص مفاهیم
 مدیریت, مدیریت آموزشی,‌اصول و کاربردهای آن
 در راستای‌ اهداف‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ فرهنگی‌, اجتماعی‌ و اقتصادی‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ مبنی‌ بر تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ خاص‌ تربیت‌ مدیران‌ و برنامه¬ ریزان‌کارآمد, ارتقای‌ سطح‌ علمی‌ و افزایش‌ کارآیی‌ مدیران‌ ارشد و تلفیق‌ هر چه‌ بیشتر تجارب‌عملی‌ و آموزش‌های‌ علمی‌, مرکز مطالعات‌ مدیریت‌ و بهره‌ وری‌ ایران‌ با استفاده‌ از اساتیدمجرب‌ دانشگاهها در رشته‌های‌ مربوط, اقدام‌ به‌ برگزاری‌ دوره‌های‌ مختلف‌ آموزشی‌براساس‌ نیاز ویژه‌ سازمانهای‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ می‌کند.
 سطوح‌ آموزش‌ 
آموزشهای‌ مراکز در سه رده‌ صورت‌ می‌پذیرد :
دوره‌های‌ عالی‌ ویژه‌ مدیران‌ ارشد سازمانها
سمینارهای‌ تخصصی‌ موضوعی‌ ویژه‌ مدیران‌ عالی‌ و میانی‌
دوره‌های‌ کوتاه‌ مدت‌ موضوعی‌
 هدف آموزش
ارتقای سطح علمی و تخصصی مدیران کشور در زمینه های مدیریت و بهروری
پرورش و تربیت نیرو های متخصص و کارآمد سازمانهای کشور
ارتقای سطح تبادل یافته ها و تجربیات مدیران کشور از طریق برگزاری کارگاهها , سمینار ها و دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت و بهروری
http://www.impsc.ac.ir/far/etabout.php
تعریف مدیریت
واژه عمومی برای هماهنگی و هدایت منابع, سرمایه و نیروی انسانی با هدف دستیابی به اهداف سازمان.
مدیران مؤثر یکی از منابع حیاتی در کشورهای توسعه یافته محسوب می شوند. (Dubrin 1989,7) شاید یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان مدیریت دانست. در عصر حاضر به مدد این فعالیت است که مأموریتها و اهداف سازمانها تحقق می یابند, از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسانها از قـوه به فــعل در می آید.
مدیریت را به شیوه های متعددی تعریف کرده اند. ماری پارکر فالت مدیریت را هنر انجام امور بوسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأکید ورزیده است. گروهی مدیریت را علم و هنر هماهنگی کوششها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین توصیف کرده اند. گروهی دیگر مدیرت را در قالب انجام وظایفی چون برنامه ریزی, سازماندهی, هماهنگی و ..... بیان نموده اند. یکی از علمای مدیریت و اقتصاد (هربرت سایمون) مدیریت را تصمیم گیری دانسته و این وظیفه را بهترین و اصلیترین نقش مدیر قلمداد نموده است. (الوانی 1378, 17).
در تعریف دیگری مدیریت فرایند بکارگیری منابع سازمانی برای رسیدن به اهداف سازمانی از طریق وظایف برنامه ریزی و تصمیم گیری, سازماندهی,‌ رهبری و کنترل دانسته شده است.
انواع سبکهای مدیریتی
روش‌ مدیریتی: یکی‌ از جنبه‌های‌ مهم؛ ادغام‌ واحدهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ و هم‌ چنین‌ ادغام‌ با سایر واحدها است.
یک‌ جریان‌ مداوم‌ فناوری‌ از آزمایش‌ به‌ بهره‌برداری‌ و سپس‌ به‌ تولید و مهندسی, مورد نیاز است. یک‌ راه‌حل‌ معمول, حرکت‌ جا به‌ جایی‌ افراد از آزمایشگاه‌های‌ آزمایشی‌ به‌ آزمایشگاه‌های‌ بهره‌برداری‌ است. هنگامی‌ که‌ آزمایش‌ یک‌ برنامه‌ به‌ پایان‌ می‌رسد, محققان‌ و دانشمندانی‌ که‌ سهمی‌ در برنامه‌ داشته‌اند, اغلب‌ طرح‌ را در آزمایشگاه‌ بهره‌برداری‌ تعقیب‌ می‌کنند و بر توسعه‌ موفقیت‌آمیز (مهندسی‌ تولید) و هم‌ چنین‌ بر مرحله‌ تجارتی‌کردن‌ طرح, نظارت‌ می‌کنند. این‌ کار سبب‌ تسهیل‌ ایجاد سازمانی‌ می‌شود که‌ گروه‌ها در آن‌ به‌ طور متقارن‌ روی‌ نسلهای‌ مختلف‌ محصول‌ کار می‌کنند. هر گروه, با نسل‌ خاصی‌ از محصولات‌ در ارتباط‌ است‌ و مرحله‌ کار خود را از مرحله‌ آزمایش‌ آغاز می‌کند و به‌ سمت‌ واحدهای‌ بهره‌برداری‌ و پس‌ از آن‌ به‌ تولید و بازاریابی‌ حرکت‌ می‌کند.
 آموزش و انواع آن
- نقش آموزش در مدیریت
امروزه پیشرفت و توسعه کشور ها , سازمانهاو موسسات کوچک و بزرگ درگرو علم و دانش بشری است . افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده است که سازمانها, آموزش وپرورش را در راس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهمترین عوامل توسعه کشورهاست .  زیربنای توسعه کشورها و سازمانها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است . درسازمانهای بهداشتی - درمانی که رسالت حفظ,تامین و نگهداری , اعتلای سلامت , کنترل وپیشگیری از بیماریها را برعهده دارند, این نیازبیشتر احساس می شود.

منابع
http://www.impsc.ac.ir/far/etabout.php
http://www.bankrefah.ir/fa/researches/ha01.asp
http://www.sbu.ac.ir/Site.aspx?ParTree=131J13131G
http://www.ettelaat.com/local/ettelaat/rooznameh/1384/13840428/13840428_ETTELAAT+011_02.HTM
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-176/article-176/2.asp
http://www.sharifthinktank.com/HTML/Management_Trend.htm
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-167/sandr-167/1.asp
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-162/article-162/1.asp
http://evalautoinedu.persianblog.com/1383_6_28_evalautoinedu_archive.html
http://edu.tebyan.net/conquer/articles-con/033.htm
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-117/s%20and%20r-117/2.asp
B1- Biridi,Kamal (2002), Training Evaluation,Institute of work psychology ,
http://www.iranpr.org/docs/article-pr/defaultnews.asp?id=745
http://www.irib.ir/AMOUZESH/neartp/page_sh.asp?key=6&ov=31
http://www.ichodoc.ir/wp/00007/00007212.htm
http://www.mums.ac.ir/darman/fa/T_office
http://www.bmsu.ac.ir/web/No52001/11.htm
رضائیان, علی. 1379. رفتار سازمانی: مفاهیم, نظریه‌ها و کاربردها. تهران: علم و ادب.
رابینز, استیفن پی. 1380. رفتار سازمانی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سلطانی, ایرج. 1381. روابط صنعتی در سازمان‌های تولیدی. تهران: ارکان.
کوکلان, هوشنگ. 1378. رفتار سازمانی مجموعه بیست و یکم: ادراک و نقش آن در رفتار سازمانی. تهران: مرکز آموزشی مدیریت دولتی.
حسین رادنیا, مقاله : نظام آموزش مدولار در برنامه ریزی آموزشهای کاربردی , هفتمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور

لینک کمکی