دانلود فایل بررسی مبحث رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود فایل بررسی مبحث رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی مبحث رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد, به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد, قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.
در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها, معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.
نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود, آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد, مرهون حوصله, دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم, همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند, تشکر و سپاسگزاری می نمایم.
 


فهرست مطالب

چکیده   
مقدمه   
سوال اصلی   
سوال فرعی   
فرضیات   
روش تحقیق   
مفاهیم و اصطلاحات   
علل انتخاب موضوع   
چهارچوب تئوریک   
تعریف قوم و ملت   
تفاوت ملت و قوم   
قومتها و دولتها   
شکافهای اجتماعی و قومیت   
عوامل تشدید کننده شکافهای قومی   
نظریات مربوط به بسیج قوی   
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی   
قومت ها در ایران   
قوم ترک یا آذری   
قوم کرد   
قوم بلوچ   
قوم عرب   
قوم ترکمن   
قوم لر   
قومیت ها و تهدید امنیت ایران   
فرآیند شکل گیری تهدید   
رابطه امنیت و تهدید   
امنیت و امنیت ملی   
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران   
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین   
شیوه های حل و فصل منازعات قومی   
راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی   
نتیجه گیری و پیشنهادات   
منابع و ماخذمراجع و منابع

1- آذری, علی. قیام شیخ محمدخیابانی. تهران. صفی علیشاه. 1344.
2- آشوری, داریوش. ماومدنیت. تهران: موسسه فرهنگی فراط. 1376.
3- آلن, بیرو. فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران: نشر کیهان. 1370.
4- احمدی, حمید. قومیت و قوم گرایی در ایران. از افسانه تا واقعیت. تهران: نشر نی. 1378.
5- الطائی, علی. بحران هویت قومی در ایران. تهران: نشر ستادگان. 1378.
6- بشیریه, حسین. دولت عقل. تهران: موسسه نشر علوم نوین. 1374.
7- پیرنیا, حسن. ایران باستان. تهران: انتشارات دنیای کتاب. 1362.
8- رضائیان, علی. اصول مدیریت. تهران: انتشارات سمت. 1371.
9- شمیم, علی اصغر. کردستان. تهران: نشر مدبر. 1375.
10- وزارت امور خارجه. کتاب سبز ترکمنستان. 1375.
11- فصلنامه مطالعات ملی. سرزمین و فرهنگ مردم بلوچستان. تهران. 1379.
12- مجله نشر دانش. تعدد اقوام و وحدت ملت. شماره 21. 1371.
13- کاتم, ریچارد. ناسیونالیسم در ایران. ترجمه احمد تدین. تهران: انتشارات کویر. 1372.
14- کسروی, احمد. تاریخ هیجده ساله آذربایجان یا سرنوشت گردان و دلیران. تهران: انتشارات امیرکبیر.

لینک کمکی