دانلود فایل بررسی فورس ماژور یا قوه قاهره در اجرای قرارداد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود فایل بررسی فورس ماژور یا قوه قاهره در اجرای قرارداد دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی فورس ماژور یا قوه قاهره در اجرای قرارداد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

پلان
1- تعریف:
1- در حقوق تطبیقی 
2- در حقوق فرانسه
3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی 
الف- معنای عام
ب- معنای خاص
4- در حقوق بین الملل
5- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سو استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نیت 4- دگرگونی طبیعت تعهد 5- نتیجه)
6- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد 1- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی 1- تعریف 2- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی
ب) فعل شخص ثالث 1- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است 2- مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره‌ مسئولیت است.
ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.
7- نظر دکتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت 1- تحقق یک علت خارجی 2- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت کند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.فهرست مطالب

1- پلان       
2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی   
3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل   
4- قوای قاهره و آفات ناگهانی   
5- اثر دخالت قوه قاهره   
6- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟   
7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)   
8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن   
9- سو استفاده از حق استفاده بدون جهت   
10- رفتار حناف حسن نیا   
11- دگرگونی طبیعت تعهد   
12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)   
13- علت خارجی   
14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی   
15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده   
16- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب
اماره مسئولیت است   
17- اسباب معافیت از جبران خسارت   
18- تقصیر متضزر   
19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت   
20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی   
21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب   
ب) اعتصاب    
ج) منع قانونی   
22- شرایط فورس ماژور   
23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد   
24- آثار فورس ماژور   
25- تعلیق قرارداد   
26- فهرست منابع    
 


منابعی که از آنها استفاده شده است
 
1- قواعد عمومی قراردادها جلد 3 دکتر ناصر کاتوزیان.
2- جزوه مدنی 3 دکتر لاور برادران.
3- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.
4- کجله حقوقی جلد 4 قوه قاهره یا فورس ماژور ) دکتر سید حسین صفایی.
5- مبانی مسئولیت مدنی دکتر قاسم زاده.
6- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.
7- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان.

لینک کمکی