دانلود فایل بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد در بین جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود فایل بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد در بین جوانان دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد در بین جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان نایین انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما 200 نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه می باشد که شامل سؤال پنج گزینه ای می باشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر است :
الف) عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ب) عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ج) وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
د) وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ر) میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ز) میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
نتایج تحقیق با توجه به یافته ها در آخر ارائه شده است.


فهرست مطالب

فصل اول :
1-    مقدمه    8
2-    بیان مسئله    10
3-    اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش    11
4-    اهداف پژوهش    13   
5-    پرسش یا فرضیه های پژوهش     13
6-    تعاریف نظری و عملیاتی     15
7-    معرفی متغیرهای مستقل و وابسته    19
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
1-    تاریخچه اعتیاد    21
2-    بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش    24
3-    بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور    45
4-    نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده    47
فصل سوم : متودولوژی
1-    جامعه آماری    57
2-    نمونه آماری و روش نمونه گیری    58
3-    روش محاسبه حجم نمونه    58
فصل چهارم : یافته های پژوهش
1-    بررسی و توصیف و تحلیل داده ها    60
الف) توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها    61
ب) تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)    69
ج) سایر یافته های پژوهش    69
فصل پنجم : نتیجه گیری
1)    تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها    82
2)    محدودیتهای پژوهش     83
3)    پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده وپیشنهاد برای مراحل بعدی    83
فصل ششم : ضمائم , منابع و مأخذ
ضمائم    89
منابع و مآخذ    92


فصل اول
 
مقدمه
اعتیاد عبارت است از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب ماده مخدر در فرد ایجاد می کند. با استعمال مواد مخدر تحریک پذیری سلولهای عصبی در دستگاه عصبی افزایش می یابد, در نتیجه داروی بیشتری لازم است تا او را به حالت تعادل برگرداند.
اعتیاد همراه با بی دردی مزمن است که سبب افت تمامی فعالیتها می شود. افراد معتاد افرادی هستند, ناتوان, کم تجربه, لذت طلب و در اکثر این افراد شروع به اعتیاد برای برطرف کردن یک حالت روانی یا بیماری روانی است که شایعترین آن افسردگی می باشد که در همه گروههای سنی و اجتماعی دیده می شود.
اعتیاد خطر بزرگی برای ارزشهای اسلامی جامعه محسوب می شود. دروغ گفتن, دزدی کردن, خیانت و حتی پشت پا زدن به ناموس, همه از عوارض اعتیاد است به این دلیل باید روی برنامه های اخلاقی کار شود.
در زمینه فکری و فلسفه زندگی, معتادان بی اعتنا  به زندگی, بدبین, منفی باف, بی هدف, بی بند و بار, بی هیجان و بی توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه هستند. فرد معتاد در اولین تجربه ها حالتهایی پیدا می کند که تا به حال احساس نکرده و این حالت است که فرد را به طرف اعتیاد می کشاند.
با توجه به مواردی که ذکر شده مصرف بیش از حد مواد مخدر یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر است, به طوری که تقریباً تمام کشورهای جهان سعی دارند برنامه هایی برای پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به اجرا گذارند, ولی اغلب این برنامه ها کمتر مؤثر واقع می شود, چرا که سوداگران و سودجویان با صرف هزینه های گزاف, گاهی تا چند برابر بودجه دولتها برای طرح برنامه؛, بازار خود را رونق می بخشند. سوداگران مرگ از ناآگاهی و مشکلات گوناگون جوانان برای گسترش و رونق بازارهای خود سو استفاده می کنند و به راههای مختلف قربانیان بیشتری را در دام مخوف خویش گرفتار می سازند.


منابع و مأخذ
1- اعتیاد , سبب شناسی و درمان , نویسنده : پروانه مجد , نشر امید مجد , چاپ اول , سال 1389
2- روان شناسی اعتیاد , نویسندگان : چارلزایی داچن, دبلیو . مایکل شی . مترجم : بایر المعلی رنجگر
نشر روان , چاپ اول , تابستان 1388
3- جامعه شناسی و انحرافات, نویسنده : دکتر داور شیخاوندی , نشر مرندیز, چاپ چهارم, زمستان 1385.
4- آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات ) نویسنده : هدایت الله ستوده , چاپ نهم, 1381.
5- مشکلات جوانی , نویسنده : ابوالقاسم اکبری , نشر ساوالان, چاپ اول , 1381.
6- مواد مخدر و اعتیاد , عبدالحسین شاکری (انتشارات سیر 1368)

لینک کمکی