دانلود فایل بررسی سیاست خارجی حقوق بشر آمریکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود فایل بررسی سیاست خارجی حقوق بشر آمریکا دارای 282 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی سیاست خارجی حقوق بشر آمریکا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

بنیادگرایی اسلامی نهضتی برخاسته از درون جوامع اسلامی و پاسخی دینی به بحرانها و آشفتگی های اجتماعی و سیاسی جوامع مسلمان بود . این جریان با پی بردن به فساد و بی عدالتی در جوامع اسلامی همواره در صدد اصلاح این جوامع بوده است وبا ارائه پیشنهادی مبتنی بر تمسک و بازگشت مجدد به اصول و مبانی اسلام در صدد بود راه درمان نابسامانیها و عقب ماندگی را در درون مذهب پیدا کند .
    بنیادگرایی اسلامی با ویژگی ها و اهداف فوق همواره در طول تاریخ اسلام استمرار داشته و با پسرفت و پیشرفت هایی که داشته است وارد قرون جدید (20 و 21 ) گردید .
    بنیادگرایی در دوران جدید , که می توان شروع رسمی آن را از سید جمال الدین اسد آبادی دانست علاوه بر تعقیب اهداف پیشین که مبنی بر اصلاح و مبارزه با فساد در جوامع اسلامی بود , هدف و خواست تازه ای پیدا کرد : یعنی مبارزه با هجوم استعمار گران خارجی به سرزمین های اسلامی .این عامل از آن زمان تا کنون به صورت یکی از اهداف اصلی این جریان باقی مانده است . یا به عبارتی می توان گفت همین عامل نقش عمده ای در پیدایش و تداوم جریان بنیادگرایی اسلامی در دوران جدید داشته است .
    لازم به ذکر است که مسئله تهاجم غرب به سرزمینهای اسلامی از همان ابتدا با واکنش این جوامع روبرو بوده است اما این واکنشها بیشتر در شکل و قالب های غیر اسلامی صورت گرفته است . به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم که چارچوبهای مارکسیستی , ملی گرایی و ناصریسم بیشتر در منطقه خاور میانه نفوذ داشتند و اسلام گرایی یا چارچوب مبارزاتی مبتنی بر عقاید اسلامی در حاشیه قرار داشت . اما به دنبال ناتوانی این مکاتب و ادامه گسترش نفوذ غرب در جوامع اسلامی گرایش روز افزونی به سمت جایگزینی دینی و طرحی اسلامی برای بسیج توده ها جهت مبارزه با هجوم گسترده غرب به وجود آمد و به دنبال آن اندیشه بنیادگرایی از اقبال فراوانی برخوردار شد که نتیجه آن گسترش دامنه بنیادگرایی اسلامی در بیشتر سرزمینهای اسلامی به ویژه آن دسته که گرفتار نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی بیشتری بودند می باشد .
    فراگیر شدن بنیادگرایی اسلامی از نیمه دوم قرن بیستم تا کنون به حدی بود که  عده ای از اندیشمندان را بر آن داشت تا گمان کنند بنیادگرایی اسلامی پدیده ای جدید و مربوط به قرن اخیر است و حتی عده ای نقطه شروع آن را از سال 1979 م و وقوع انقلاب اسلامی در ایران دانستند .
    ضمن عقیده به اینکه تاریخ رسمی شروع بنیادگرایی اسلامی در قرون اخیر از سید جمال الدین بوده است اما بدون شک از آن زمان تا کنون تحولاتی رخ داده است که هر کدام نقطه عطفی در جریان بنیادگرایی اسلامی به شمار می روند و به تنهایی می توانند سرآغاز فصل جدیدی در تحولات اسلامی به حساب آیند . مثلا در سال 1928 م تشکیل جنبش « اخوان المسلمین » توسط حسن البنا در مصر بنیادگرایی اسلامی برخاسته از سید جمال الدین و شاگردانش را که تقریبا کم توان شده بود دوباره تقویت و چند گام جلو تر برد . اما اقدام حسن البنا نیز در مقایسه و رقابت با مکاتب فکری دیگر از جمله ناصریسم , ناسیونالیسم و مارکسیسم و … که در منطقه خاورمیانه رایج بود در حاشیه قرار گرفت ولی با شکست اعراب از اسرائیل در سال 1967 م و وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 م نه تنها بنیادگرایی اسلامی جانی دوباره گرفت بلکه از آن زمان تا کنون هیچ رقیب فکری دیگر توان مقابله با آن را پیدا نکرد و همیشه در در مرکز تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه قرار داشته است .
    گذشته از سیر تحولات وتکوین بنیادگرایی اسلامی که به اختصار اشاره شد باید افزود که  علی رغم تداوم تاریخی , بنیادگرایی در هر دوره ای شکل و قالب خاصی داشته است و به تناسب زمان و مکان اهداف و خواسته های آن متفاوت بوده است . علاوه بر این در هر دوره ای احیا گران به دنبال اهداف متفاوتی بوده اند , عده ای خواهان تغییر جامعه و عده ای خواهان تغییر فرد و عده ای نیز خواهان تغییرات همه جانبه بوده اند . همچنین در راستای اجرای این اهداف عده ای موعظه و نصیحت و عده ای اسلحه را برگزیده اند .
    این پیچیدگی و گستردگی اهداف و شیوه ها باعث اختلاف نظر های زیادی در مورد ماهیت و حتی تعریف و تشخیص بنیادگرایی اسلامی شده است . به گونه ای که برای نام گذاردن بر حرکت اسلام خواهی از اصطلاحاتی چون اسلامگرایی , بنیادگرایی , اسلام سیاسی و … استفاده کرده اند که اگر چه از لحاظ گسترش دامنه واژه های معادل مفید می باشد اما از آنجا که این اصطلاحات گاه تحت فشارهایی از جمله فرار از برچسب های ناروا به این جریان استخراج و به کار برده شده است لذا نه تنها تمایز های میان گروههای طرفدار این جریان را به خوبی نمایان نمی سازد بلکه بر ابهام و پیچیدگی درک پدیده بنیادگرایی اسلامی نیز افزوده است.
هر گاه برداشت اندیشمندان غربی از بنیاد گرایی اسلامی راکه اکثرا با مشاهده برخی جلوه های این جریان, -مثل اقدامات قهر آمیز و ضدیت با غرب-, بی درنگ آنها رامعادل و همسان با اصل و ماهیت بنیادگرایی اسلامی در نظر می گیرند اضافه کنیم متوجه می شویم که انحرافات و سو برداشت ها اعم از اینکه آگاهانه یا عامدانه باشد یا از روی ناآگاهی و شناخت کم, فهم پدیده بنیادگرایی اسلامی را بسیار مشکل زا کرده است . و از آنجا که قضاوت های بعدی هم بر پایه این اطلاعات صورت می گیرد لذا مایه تحلیل ها و تفسیر هایی قرار می گیرد که در آن هیچ مرزی میان تروریسم , افراط گرایی , خشونت طلبی و اسلام گرایی وجود ندارد.
بدین خاطر است که حتی نظریه پردازی پیرامون علل ظهور و همچنین علت خشونت طلبی و به ویژه آمریکا ستیزی این گروهها نیز خلاف واقعیت است مثلا در مورد علت خشونت طلبی گروههای بنیادگرای اسلامی که مرکز ثقل تحقیق نیز می باشد , عده ای آن را ناشی از ماهیت و ذات تفکر بنیادگرایانه , یعنی مبانی اسلام می دانند , عده ای دیگر نیز آن را ناشی از جاذبه های فرهنگ غربی و ناتوانی فرهنگ اسلامی و گروهی دیگر فقر و سرخوردگی را عامل اصلی ظهور و خشونت طلبی این گروهها می دانند . در حالی که واقعیت این است که مجموعه عوامل پیچیده ای دست در دست هم داده اند تا از شیوه های اقدام مختلف ( قهر آمیز , فکری ـ فرهنگی و سیاسی ) شیوه قهر آمیز از اقبال زیادی برخوردار شود که مجموعه این عوامل را می توان در دو دسته عوامل محیطی _ سیاسی و عوامل عقیدتی و ایدئولوژیک جای داد .


فهرست مطالب

تقدیر و تشکر الف
بخش مقدماتی : کلیات تحقیق
1 . طرح موضوع    1
2 . سوال اصلی     5
3 . سوالات فرعی    6
4 . فرضیه تحقیق     6
5 . مفاهیم     6
6 . مفروضات    8
7 . اهمیت و علل انتخاب موضوع     8
8 . برسی متون و آثار     11
9 . اهداف پژوهش    11
10 . نقطه ثقل پژوهش    11
11 . روش تحقیق     12
12 . سازماندهی پژوهش    12
بخش اول:سیاست خارجی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا
مقدمه بخش    15
فصل اول:سیاست خارجی     16
 گفتار اول : شناخت سیاست خارجی     16
 الف ) تعریف و تبیین سیاست خارجی     16
 ب   ) اهداف سیاست خارجی
        هدفهای اساسی یا اولیه
        هدفهای متوسط یا درجه دوم
        هدفهای جهانی یا دراز مدت    19
20
20
21
گفتار دوم: رابطه میان سیاست خارجی و منافع ملی
         الف ) تعریف و تبیین منافع ملی و جایگاه آن در سیاست خارجی
         ب   ) قدمت و پیشینه کاربرد منافع ملی     24
24
27
   
فصل دوم:سیاست خارجی  ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه    29
گفتار اول : حضور آمریکا در خاور میانه
         الف ) تاریخچه حضور آمریکا در منطقه                                        
         ب  ) اهمیت خاورمیانه برای آمریکا
         ج   ) کمیت و پراکندگی جغرافیایی نیروهای آمریکایی در خاور 29
29
30
31
گفتار دوم : اهداف ومنافع سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه
          الف ) جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی آمریکا
          ب   ) اهداف و منافع آمریکا در خاورمیانه     36
36
38
حفظ بقا و امنیت  اسرائیل    40
دسترسی به منابع نفت خاورمیانه     44
حمایت از دولتهای محافظه کار    45
گفتار سوم:تأثیر حوادث 11 سپتامبر بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه    48
منابع بخش اول    50
بخش دوم:بنیاد گرایی و بنیاد گرایی اسلامی
مقدمه بخش    57
فصل اول:تبار شناسی و ویژگی های بنیادگرایی    58
گفتاراول:بنیادگرایی    58
گفتار دوم:بنیادگرایی اسلامی     59
چیستی و تبار شناسی     59
تفاوت بنیادگرایی اسلامی با بنیادگرایی مسیحی    62
ویژگی های بنیادگرایی اسلامی     63
اهداف و خواسته های بنیادگرایان    64
نشانه های بنیادگرایی اسلامی     66
جاذبه های بنیادگرایی اسلامی به عنوان رقیب مکاتب دیگر     67
رویکرد بنیادگرایی اسلامی به سیاست وحکومت    67
 گفتار سوم:غرب و استفاده ابزاری و تبلیغاتی از کاربرد اصطلاح بنیادگرایی اسلامی     69
گفتار چهارم:واکنش های نظری به کاربرد تبلیغاتی غرب از اصطلاح بنیادگرایی اسلامی     71
گفتار پنجم:پیشگامان بنیادگرایی و احیا طلبی اسلامی     77
سید جمال الدین     77
محمد عبده     79
عبدالرحمن کواکبی    80
مودودی    82
سید قطب
حسن البنا
    82
83
فصل دوم:نظریه پردازی پیرامون علل ظهور و ضد غربی بودن جنبشهای بنیادگرایی اسلامی     84
گفتار اول:علل ظهور جنبشهای بنیادگرا    84
نگرش شرق شناسان جدید    86
نگرش جهان سوم گرایی جدید    87
عکس العملی در برابر غربی شدن     88
نظریه مارتین مارتی و اسمارت    89
ظهور ایالات متحده    89
دیدگاه هرایردکمجیان     90
دیدگاه خورشید احمد    90
گفتار دوم:علل ضد غربی بودن جنبشهای اسلام گرا    92
نگرش شرق شناسان جدید
نگرش جهان سوم گرایی جدید     93
94
دیدگاه فرید زکریا    95
   
فصل سوم:خشونت طلبی در جنبشهای بنیادگرای اسلامی :ماهیت,علل و انگیزه ها    97
گفتار اول:ماهیت اقدامات خشونت طلبانه در جنبشهای اسلامی,تروریستی یا شهادت طلبانه ,انتخابی یا استیصالی     98

گفتار دوم:عوامل و متغیرهای تسهیل کننده یا کنترل کننده خشونت طلبی در جنبشهای اسلام گرا    104
الف)متغیرهای تسهیل کننده توسل به خشونت     105
توجیهات ارزشی     105
سنت و سوابق تاریخی    105
اقتدار سازمانی و نهادی     106
سکولاریسم     106
سرکوب و فشار     106
مداخله خارجی     107
ب  ) متغیرهای کنترل کننده توسل به خشونت     107
1-  اصلاحات و توسعه اقتصادی     107
2-  سیاست وحدت گرایانه     107
3-  مسله فلسطین     108
4- مشارکت سیاسی    108
منابع بخش دوم    114
   
   
بخش سوم:سیر تحولات بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه از
1979ـ2002: تشدید یا تضعیف
مقدمه بخش    123
فصل اول:فراز و نشیب های بنیادگرایی اسلامی     124
گفتار اول : تحولات بنیادگرایی اسلامی قبل از 1979    124
الف ) دوره آگاه شدن از چالشهای جدید    127
ب   ) ارائه چارچوب ها ی بدیل     127
گفتار دوم؛تحولات بنیادگرایی اسلامی پس از 1979:نشانه ها و شاخص های تشدید    128
الف ) تعدد میزان تحولات بنیادگرایانه     129
 انقلاب اسلامی در ایران     129
 تسخیر مسجد بزرگ کعبه     133
 حمله شوروی به افغانستان     133
ب   )  اتخاذ مواضع تهاجمی به جای تدافعی     135
ج  ) چرخش از اسلام میانه رو به اسلام مبارز
د  ) افزایش عملیات مسلحانه گروههای بنیادگرای اسلامی     136
138
هـ  )  طرح دکترین دولت غیر سرزمینی و پیشقراولی بنیادگرایی سنی(وهابیت)    139
و  )  واکنش غرب و اظهار نگرانی از بنیادگرایی اسلامی     140
گفتار سوم : تأثیر حوادث 11 سپتامبر بر بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه     143
فصل دوم:بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی     146
گفتار اول:بنیادگرایی اسلامی و طیف های مختلف اسلام گرا در مصر     146
الف )  پیشینه بنیادگرایی اسلامی در مصر     146
 ب  ) جناح های اسلامی در مصر    148
1 ) اسلام دولتی (الازهر)    148
2 ) اسلام میانه رو(اخوان المسلمین)    149
 علل و عوامل شکل گیری اخوان المسلمین    151
 فعالیت های اولیه     151
 شخصیت حسن البنا    151
 مبانی فکری و اندیشه‌ای اخوان المسلمین    152
 اصول شش گانه اخوان المسلمین برای تحقق اهداف مورد نظر     153
 استراتژی اخوان المسلمین برای دستیابی به اهداف     153
 وجه تمایز اخوان المسلمین با سایر جنبشهای اسلامی     154
 عوامل مؤثر در فراگیری اخوان المسلمین در مصر و خاورمیانه     156
3 ) جناح اسلام انقلابی     157
1 . جماعت اسلامی    158
2 . سازمان الجهاد    158
 علل و چگونگی شکل گیری     158
 تفکر و اندیشه حاکم     159
 سازماندهی و ساختار درونی     160
 شیوه عملکرد     161
 الجهاد از مصر تا افغانستان     161
3 . منظمه التحریر الاسلامی     162
4 . جماعه المسلمین (التکفیر و الهجره)    163
 سابقه و پیشینه     163
 تفکر و اندیشه حاکم بر گروه     163
گفتار دوم:بنیادگرایی اسلامی در عربستان سعودی     164
الف ) ماهیت , ریشه ها و تحولات بنیادگرایی در عربستان
       ماهیت و ریشه های بنیادگرایی در عربستان
       تحولات بنیادگرایی در عربستان و ظهور نسل جدید بنیادگرا
ب  ) نقش بنیادگرایی اسلامی در تحولات اجتماعی و سیاسی عربستان
     1 )  مشروعیت زایی و  عامل کشور سازی     164

168
169
171
 2 ) مشروعیت زدایی و چالش برانگیزی     171
           شورش جهیمان العطیبی
           ظهور اسامه بن لادن و تشکیل سازمان القاعده
 ج )گروهها و جناحهای اسلام گرا در عربستان سعودی
          جناح مذهبی
          جناح تکنوکراتها
          منابع بخش سوم    172
173
176
177
178
179
بخش چهارم : سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه
و تأثیر آن بر بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی
مقدمه بخش    187
فصل اول:حمایت آمریکا از رژیم های غیر دموکراتیک و سرکوبگر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی     188
گفتار اول:تعامل سیاست خارجی آمریکا و نظامهای سیاسی در خاورمیانه     188
الف) اولویت سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه:تشویق دموکراسی یا تعقیب منافع ملی     188
ب)نقش سیاست خارجی آمریکا در تداوم رژیم های غیر دموکراتیک     191
ج) علت حمایت آمریکا از رژیم های غیر دموکراتیک     193
ترس از روی کار آمدن اسلام گرایان    193
کمک به تحقق صلح خاورمیانه    197
 سیاست حفظ وضع موجود    198
گفتار دوم: همسویی سیاست خارجی آمریکا با دولت مصر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی     199
گفتار سوم:همسویی سیاست خارجی آمریکا با دولت عربستان سعودی و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی     206
فصل دوم:حضور نظامی مستقیم آمریکا در خاورمیانه و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی     211
گفتار اول : پیامدهای سیاسی و فرهنگی حضور آمریکا در منطقه     211
گفتار دوم:واکنش گروههای بنیادگرا نسبت به حضور آمریکا در منطقه    214
الف) واکنش نظری  ـ فقهی    214
ب) واکنش عملی (مبارزه جویانه)    217
ج) صدام گرایی     218
د) بن لادن گرایی و فراگیر شدن کیش بن لادنیزم    219
   
فصل سوم:حمایت آمریکا از اسرائیل و تأثیر آن بر آمریکا ستیزی و رفتار گروههای بنیادگرا در خاورمیانه     221
گفتار اول: حمایت ایلات متحده آمریکا از اسرائیل     221
الف ) علت , میزان و شیوه های حمایت آمریکا از اسرائیل
      علت حمایت آمریکا از اسرائیل     221
221
میزان کمک های آمریکا به اسرائیل    221
شیوه ها و روشهای گوناگون حمایت آمریکا از اسرائیل    222
ب   ) پیامدهای منفی حمایت آمریکا از اسرائیل برحل بحران فلسطین    225
تداوم بقا و استمرار سلطه رژیم صهیونیستی    225
 انعطاف ناپذیری رژیم صهیونیستی     226
  استمرار عملیات شهرک سازی و ممانعت از تشکیل یک دولت فلسطینی    227
گفتار دوم: رابطه آمریکا با اسرائیل و تأثیر آن بر موضع گروههای بنیادگرا نسبت به آمریکا در مصر و عربستان سعودی     229
الف ) جایگاه مسئله فلسطین در اندیشه اسلام گرایان    230
ب   )  نقش و تأثیر حمایت آمریکا از اسرائیل بر آمریکا ستیزی  اسلام گرایان در مصر و عربستان سعودی    231
منابع بخش چهارم    237
نتیجه گیری     245
فهرست منابع     272

 
منابع بخش اول

1ـ جان لاول,چالشهای سیاست خارجی آمریکا,ترجمه حسین نورائی بیدخت,(تهران:انتشارات سفیر,1376),ص 1
2ـ علی اصغر کاظمی,نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل,(تهران:نشر قومس,1369),ص 42
3ـ جک سی پلانوـ روی آلتون, فرهنگ روابط بین الملل, ترجمه حسن پستا,( تهران: انتشارات فرهنگ معاصر,1378 ) ,ص 48
4ـ جوزف فرانکل,روابط بین الملل در جهان متغیر,ترجمه عبدالرحمن عالم,(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه,1373),ص 104
5ـ عبدالعلی قوام,اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل,(تهران:انتشارات سمت,1373),ص 135
6ـ سید محمد طباطبایی سیاست خارجی آمریکا(دکترین ها) جزوه درسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی علامه طباطبائی, صص 8 ـ 6
7ـ همان, صص 8 ـ6
8ـ حسن حمیدی نیا,ایالات متحده آمریکا,(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه,1381),ص 533
9ـ عبدالعلی قوام,«آناتومی تعاملات نظام سیاسی و منافع ملی»,مجله سیاست خارجی,سال هشتم,شماره یک و دو( بهار و تابستان 1373),ص 3
10ـ هوشنگ عامری,اصول روابط بین الملل,(تهران:انتشارات, آگاه,1370),ص11
11ـ امین هویدی,کسینجر وسیاست خارجی آمریکا,ترجمه صفا الدین گچی,(تهران:انتشارات آفرینه,1378),ص 164
12ـ یوجین آر.ویتکوف و جیمزام.مک کورمیک,سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریکا,ترجمه جمشید زنگنه,(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه,1381),ص 24
13ـ هوشنگ عامری,پیشین ,صص188ـ187
14ـ همان ,ص 191
15ـ جیمز باربر و مایکل اسمیت, ماهیت سیاستگزاری خارجی, ترجمه حسین سیف زاده,( تهران: نشر قومس,1374), ص247
16ـ هوشنگ عامری,پیشین,ص 193
17ـ هوشنگ مقتدر, سیاست بین الملل و سیاست خارجی,( تهران: انتشارات فهرس,1370), ص 104
18ـ همان
19ـ هوشنگ عامری,پیشین,ص 106
20ـ همان  ص 197
21ـ عبدالعلی قوام, اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ,پیشین ,ص 101
22ـ هوشنگ مقتدر,پیشین,صص 108ـ104
23ـ عبدالعلی قوام ,اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل,پیشین,ص 101
24ـ هوشنگ مقتدر,پیشین,صص 157 ـ152
25ـ کی جی هالستی, مبانی تجزیه و تحلیل سیاست بین الملل, ترجمه بهرام مستقیمی و مسعودطارم سری,( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه,1376),ص 222
26ـ فرزاد پور سعید,«11 سپتامبر و تحول مفهوم منافع ملی»,فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 17 و 18,صص 695 ـ694
27ـ حمید بهزادی,اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی,(تهران:انتشارات دهخدا 1373),ص 97
28ـ همان ص 98
29ـ فرزاد پورسعید, پیشین, ص 695
30ـ جمیز باربر و مایکل اسمیت,پیشین,ص 247
31ـ عبدالعلی قوام, اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل,پیشین,ص 124
32ـ همان ,صص 114 ـ 113
33ـ علی اصغر کاظمی,پیشین,ص 108
34ـ حسن سیف زاده,«تحول در مفهوم منافع ملی»,در مجموعه مقالات تحول مفاهیم, ( تهران : انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل 1370),ص97
35ـ جیمز باربر و مایکل اسمیت, پیشین,ص249
36ـ جوزف فرانکل,پیشین,ص 118
37ـ جیمزباربر و مایکل اسمیت,پیشین,ص 259
38ـ سیف زاده,تحول در مفهوم منافع ملی, پیشین ,ص 97
39ـ همان ص 97
40ـ همان,ص 102
41ـ همان,ص 103
42ـ اسد الله خلیلی,روابط ایران و آمریکا (بررسی دیدگاه نخبگان آمریکایی),(تهران:انتشارات ابرار معاصر,1379),صص 21 ـ 18
43ـ همان ,ص 19
44ـ همان,ص21
45ـ عبدالحمید ابوالحمد,مبانی علم سیاست,چ4,(تهران:انتشارات توس,1368),صص 206ـ 196
46 ـ لوئیس فیشر,«پیشگامیهای ریاست جمهوری از کره تا بوسنی»,در سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریکا,ترجمه جمشید زنگنه,(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه,1381),ص 288
47ـ یوجین‌ آر. ویتکوپف و جیمزام. مک کورمیک, پیشین, ص 433
48ـ همان
49ـ حسین دهشیار,سیاست خارجی آمریکا,جزوه کلاسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی,ص 18
50 ـ مسعود برق لامع,استراتژی کسینجر در سیاست سلطه جوی آمریکا ,(تهران :انتشارات _______ 1358),   صص 100ـ99
51ـ حسین دهشیار, پیشین, ص 17
52ـ همان
53ـ همان
54ـ یوجین آر.ویتکوف و جیمزام مک کورمیک,پیشین,صص 242 ـ 241
55ـ حسن حمیدی نیا,پیشین,ص 467
56ـ همان,ص 467
57ـ همان
58ـ دهشیار,پیشین,ص 18
59ـ زبیگینو برژینسکی,در جستجوی امنیت ملی,ترجمه ابراهیم خلیلی,(تهران:نشر سفیر,1369),ص119
60ـ یوجین آر.ویتکوف وجیمزام .مک کورمیک,پیشین,ص 238
61ـ برژینسکی,پیشین,ص 109
62ـ مسعود برق لامع,پیشین ,صص 101 ـ100
63ـ جفری کمپ,«مدیریت ریاست جمهوری بر دیوانسالاری شاخه اجرایی»,در سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریکا ,پیشین, ص 318
64ـ برژینسکی,پیشین,ص 107
65ـ رابرت ام .کیتز,«سازمان سیا وسیاست خارجی آمریکا»,ترجمه عبدالحسین شاهکار,فصلنامه سیاست خارجی,سال پنجم,شماره 2 (تابستان 1370),صص 324ـ 307
66ـ عبدالعلی قوام, اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل,پیشین, صص 238 ـ 237
67ـ یوجین آر.ویتکوف و جمیزام مک کورمیک,پیشین,ص 238
68ـ  جک سی پلینو ـ روی آلتون , پیشین, ص 495
69ـ.همان
70ـ.همان ص 498
71ـ حسن حمیدی نیا,پیشین,صص 490ـ481
72ـ دهشیارـ پیشین ـ ص 17
73ـ رابرت پی.زولیک,«کنگره و سیاست گذاری خارجی ایالات متحده آمریکا»,ترجمه امیر مسعود اجتهادی,فصلنامه سیاست خارجی,سال چهاردهم,شماره 1,(بهار 1379),صص 130ـ 129
74ـ همان
75ـ یوجین آر.ویتکوف و جیمزام مک کورمیک,پیشین,ص 246
76ـ رابرت.پی زولیک,پیشین,ص 154
77ـ همان صص 155 ـ 139
78ـ همان صص 155 ـ 152
79ـ دهشیار,پیشین,صص 18 ـ17
80ـ عبد العلی قوام, اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل,پیشین,صص 229ـ 228
81ـ حسن حمیدی نیا,پیشین,ص 531
82ـ ساموئل هانتینگتون,«فرسایش منافع ملی آمریکا», در سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریکا,ص 77
83ـ همان,ص 78
84 .Stephen Zunes,10 thing s to Know about u.s. Policy in the Middle East, hattp://www. Alternet. Org/story. Hatm/l    p. 4
85ـ حسین دهشیار,پیشین,صص 15ـ 13
86ـ همان, ص 15
87ـ همان,ص 13
88ـ عبد العلی قوام, اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ,پیشین,ص 231
89ـ حسین دهشیار,پیشین,ص 9
90ـ عبد العلی قوام, اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل,پیشین,صص 236ـ235
91 ـ همان , ص 235
92 ـ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به,جیمز پرلاف,سایه های قدرت(شورای روابط خارجی و قدرت آمریکا),ترجمه کریم میرزایی,(تهران: انتشارات رسا,1371)
93 ـ عبد العلی قوام,پیشین اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل,ص 238
94 ـ یوجین آر.ویتکوف و جیمز ام مک کورمیک, پیشین,ص 239
95ـ سامی حجار, آمریکا در خلیج فارس,چالشها و چشم اندازها ترجمه ابوالقاسم راه چمنی (تهران:انتشارات ابرار معاصر تهران , 1381) , ص 16
96ـ همان , ص17
97ـ همان,
98ـ محمد باقر سلیمانی,بازیگران روند صلح خاورمیانه , (تهران انتشارات وزارت امور خارجه , 1379),پیشین,ص 136
99ـ همان ص 137
100ـ«حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه»,ماهنامه خلیج فارس,شماره 23,(شهریور 1381),ص 48
101ـ همان ,ص49
102ـ همان ,ص 50
103ـ همان, ص51
104ـ ساموئل هانتینگتون,«فرسایش منافع ملی آمریکا,, در سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریکا,پیشین,ص 72
105ـ همان,ص 64
106ـ همان,صص 66 ـ 35
107ـ محمد باقر سلیمانی,پیشین,صص 142ـ140
108ـ همان,ص13
109. William j.Perry,”Gulf security and U.S policy”  In middle East policy,
Vol,111,N.4,(Appril 1995),P.8
110ـ گزیده تحولات جهان ابرار معاصر ص 30
111ـ همان,صص 32ـ31
112ـ حمیدرضا سمیعی نژاد,«چرا آمریکا به اسرائیل کمک می‌کند»,فصلنامه سیاست خارجی,سال پانزدهم,شماره 1,(بهار 1380),ص 173
113ـ همان,ص 173
114ـ آلفرد.م,لیلیا نتال,ارتباط صهیونیستی,ترجمه سید ابوالقاسم حسینی,(تهران: انتشارات,پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی,1379), ص 352
115ـ حمید رضا سمیعی نژاد,پیشین,صص 175ـ173
116ـ آلفرد.م لیلیا نتال,پیشین,ص 447
117ـ سمیعی نژاد,پیشین,صص 175ـ174
118ـ پل فایندلی,فریب های عمدی(حقایقی درباره روابط آمریکا و اسرائیل),ترجمه محمد حسین آهویی , (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ,1378),ص 16
119ـ همان,ص 16
120ـ همان,ص 11
121ـ همان, ص 13
122ـ همان, ص 11
123ـ محمد باقر سلیمانی,پیشین,ص 149
124.Barbara.conry,”Americans misguided policy of dual containment in the persian GULF ”
Foreign policy Brifing No.33. november 10,1994. P .11
125ـ محمد باقر سلیمانی,پیشین,ص 162
126ـ همان ,ص 139
127ـ همان ,ص 142
128ـ مارک ج.گازیوروسکی,سیاست خارجی آمریکا و شاه,چ 2 ,ترجمه جمشیدزنگنه,(تهران:انتشارات رسا,1373),صص 197ـ165
129ـ لئی برنر,مشت آهنین,ترجمه حسین ابوترابیان ,(تهران: انتشارات اطلاعات,1367),ص 275
130ـ همان,ص 275
131ـ «سعودی ها وسیاست آمریکا»,(28 اردیبهشت 1373),شماره 21980
132ـ همان
133ـ سید مهدی حسینی متین,«تحول در نقش و کارکرد سیاست خارجی آمریکا در نظام بین الملل پس از 11سپتامبر», در مجموعه مقالات دوازدهمین سمینار خلیج فارس, ص 215
134ـ سیروس فیض, «اسلام و غرب پس از 11 سپتامبر», فصلنامه نهضت, سال سوم شماره 10 صص 111ـ110
135ـ همان, ص 109
136ـ

منابع بخش دوم
1ـ اندروهی وود,درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی,ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی,(تهران:انتشارات وزارت امورخارجه ,1379), ص 495.   
2ـ «مقدمه ای بر بنیادگرایی اسلامی»,اندیشه جامعه,شماره 21, (دی 1380),ص20.   
3ـ احمد بخشایشی,«بنیادگرایی مفهومی غیر منطبق بر نظام اسلامی ایران»,دو ماهنامه مسجد,سال پنجم,شماره 26(خرداد و تیر 1375),ص 25   
4ـ سید احمد موثقی,جنبشهای اسلامی معاصر,(تهران,انتشارات سمت,1374),ص 64   
5ـ «مقدمه ای بر بنیادگرایی اسلامی»,پیشین,ص 26   
6 ـ محمد اسماعیل اسلامی,فرهنگ علوم سیاسی,چ 2 ,(تهران:مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران,1375),ص 199   
7ـ انوشیروان احتشامی,«بنیادگرایی اسلامی و اسلام سیاسی», ترجمه محسن اسلامی,فصلنامه علوم سیاسی,سال پنجم شماره 18,(تابستان 1381),ص 247   
8ـ جیمز ویچ,«نگرشی دوباره به بنیادگرایی اسلامی»,ترجمه ابوعلی,ماهنامه مسجد,سال دوم,شماره 11,(آذر و دی 1372),ص 44.   
9 ـ الیور روا,افغانستان,اسلام و نوگرایی سیاسی,ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم,( مشهد,انتشارات آستان قدس رضوی,1369),صص 14 ـ10   
10ـ رابین رایت,شیعیان مبارزان راه خدا,ترجمه علی اندیشه,(تهران:نشر قوس,1372), ص 11   
11ـ جمیله کدیور,پشت پرده صلح,(تهران:انتشارات اطلاعات,1374),ص139.   
12ـ همان    
13ـ هاشم آقاجری,«جنبش انقلابی اسلامی و بنیادگرایی»,فصلنامه حضور,شماره 32,(زمستان 1376),ص 84.   
14ـ سید عباس عراقچی,«اندیشه های سیاسی ابوالاعلی مودودی و جنبش احیا طلبی اسلامی »,فصلنامه خاورمیانه سال ششم,شماره 3,(پائیز 1378),صص 73ـ72.   
15ـ ری کیلی,فیلی مارفیلت,جهانی شدن و جهان سوم,ترجمه حسن نورائی بیدخت و محمد علی شیخ علیان,(تهران,انتشارات وزارت امور خارجه ,1380),ص 249   
16ـ احمد موثقی, پیشین ,ص 111.   
17ـ جمیله کدیور,پشت پرده صلح ,پیشین,ص147   
18ـ ,«بررسی تطبیقی بنیادگرایی اسلامی»,فصلنامه خاورمیانه,سال اول,شماره 3 ,( تابستان 1373),ص 668   
19ـ فرهنگ رجایی,«چالش بنیادگرایی دینی و پاسخ غرب»,فصلنامه سیاست خارجی,سال هفتم,شماره 4,(زمستان 1372),ص99    
20ـ جمیله کدیور,پشت پرده صلح, پیشین,ص 149.   
21ـ همان کتاب,ص 149   
22ـ سید عباس عراقچی,پیشین,ص 74   
23ـ تیموثی . دی . سیسک, اسلام و دموکراسی(دین,سیاست و قدرت در خاورمیانه),ترجمه شعبانعلی بهرامپور و حسن محرثی,(تهران:نشر نی,1376 ),صص 31 ـ 30   
24ـ فرهنگ رجایی,«چالش بنیادگرایی دینی و پاسخ غرب »,پیشین,ص 96    
25ـ حمید غفاری,«جامعه چند فرهنگی غرب و اسلام گرایی»,غرب در آیینه فرهنگ,شماره 15, (دی ماه 1380), ص 4   
26ـ انوشیروان احتشامی,پیشین,ص 253.   
27ـ سزار فرح,«ابعاد سیاسی بنیادگرایی اسلامی»,ترجمه.ف.م.هاشمی,روزنامه سلام 4اردیبهشت 1376   
28ـ هرایر دکمجیان,جنبشهای اسلامی معاصر در جهان عرب(اسلام در انقلاب),ترجمه حمید احمدی,چ 3,(تهران: انتشارات کیهان,1377),صص 102ـ101.   
29ـ همان,ص 113   
30ـ همان    
31ـ غلامرضا خادمی,«بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی»,فصلنامه نهضت,سال سوم شماره 10,(تابستان 1381),صص 192ـ190.   
32ـ ری کیلی,فیلی مارفیلت,پیشین,صص 252ـ251   
33ـ همان,ص 351   
34ـ یوسف علیخانی,«مسلمانان تروریست هستند!»,روزنامه انتخاب,22 اسفند 1378   
35ـ محمد رفیع محمودیان,«بنیادگرایی و مدرنیته اصول گرا»,ماهنامه آفتاب,شماره 14,(فروردین 1381),ص 73    
36ـ جان اسپوزیتو,«اسلام سیاسی و سیاست خارجی آمریکا»,ترجمه غلامحسین ابراهیمی روزنامه کیهان,23 فروردین 1377   
37ـ «بررسی تطبیقی بنیادگرایی اسلامی»,پیشین,ص 669.   
38.Saad jawad,’’Fundamentalism in any other name’’ Dialogue./11/94:P.6 (Novamber 1994)   
39ـ رابین رایت,پیشین,ص12   
40.Saad jawaj.op.cit.p.6   
41ـ ری کیلی,فیلی مارفیلت,پیشین,ص 251   
42ـ حمید احمدی,«نگاهی به پدیده بنیادگرایی اسلامی ناکام در ستیز با تاریخ,فصلنامه خاورمیانه سال هشتم,شماره 4,ص 203   
43ـ همان,ص 204   
44ـ جمیله کدیور, پشت پرده صلح,پیشین,ص 146   
45ـ جیمزویچ,پیشین,ص 47   
46ـ همان,ص 46   
47ـ مجتبی امیری, نظریه برخورد تمدنها (هانینگتون و منتقدانش),(تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ,1381), ص 78   
48ـ غسان سلامه,«بنیادگرایی در خاورمیانه»,ترجمه کامیاب منافی,ماهنامه دیدگاهها و وتحلیلها ,سال دهم , شماره 104 ,صص 78ـ77   
49ـ کلیم صدیقی,مسائل نهضت های اسلامی,ترجمه هادی خسروشاهی,(تهران:انتشارات اطلاعات,1375),ص72    
50ـ تیموثی دی. سیسک,پیشین ,ص 14   
51 ـ الیور,روا,پیشین,صص 15ـ14   
52ـ همان,صص 17ـ16   
53 ـ همان,ص 19   
54 ـ «بنیادگرایی هرگز مرادف با اسلام گرایی نیست»,گفتگو با ابوالفضل شکوری ماهنامه اندیشه جامعه شماره 21,ص 18   
55 ـ همان,صص 14 ـ13   
56ـ همان, ص 37   
57 ـ «همایش اسلام سیاسی در قرن 21»,ماهنامه آفتاب,شماره 9,(آبان 1380),ص 13   
58 ـ همان,صص 14ـ13   
 
59ـ مرتضی مطهری,بررسی اجمالی نهضت های اسلامی درصد ساله اخیر,(تهران:انتشارات صدرا,1366),ص 20
60ـ همان ,صص 29 ـ20
61ـ ز.ا. لوین,اندیشه ها و جنبشهای نوین سیاسی ـ اجتماعی در جهان عرب,ترجمه یوسف عزیزی بنی طرف,(تهران: انتشارات علمی و فرهنگی,1378),صص 111ـ108
62ـ احمد امین,پیشگامان مسلمان,ترجمه یوسفی اشکوری,(تهران : انتشارات علمی و فرهنگی,1376),ص94
63ـ مجید خدوری,گرایشهای سیاسی در جهان عرب,ترجمه عبدالرحمن عالم,(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه,1369),صص 72 ـ71
64ـ همان,ص 73
65 ـ مرتضی مطهری,پیشین,ص 38
66ـ همان
67ـ عباسعلی عمید زنجانی,گزیده انقلاب اسلامی و ریشه های آن,چ 8 ,(تهران:نشر طوبی,1375), صص 140ـ126
68 ـ ز.ا.لوین,پیشین,صص 127ـ126
69ـ همان
70ـ مطهری,پیشین,صص 41ـ 40
71ـ ز.ا.لوین,پیشین,صص 128ـ127
72ـ احمد امین,پیشین,صص 267ـ 265
73ـ همان,صص 289ـ 288
74ـ کلیم صدیقی,مسائل نهضت های اسلامی,پیشین , ص 72
75ـ همان,صص 75 ـ74
76ـ غلامرضا خادمی,پیشین , صص 197 ـ195
77ـ همان, ص 196
78ـ شیرین هانتر,آینده اسلام و غرب(برخورد تمدنها یا همزیستی مسالمت آمیز),ترجمه همایون مجد,(تهران:انتشارات فرزان,1380),ص 185
79ـ دانیل پاییز,«مسله اصلاً اقتصادی نیست»,ترجمه وحید امامی,بررسی مطبوعات جهان سال چهارم,شماره 206,(آذر 1374),ص 6
80ـ همان
81ـ همان
82 ـ علیرضا خدا دوست,«مسلمانان و موازانه در جهان»,روزنامه ایران,19 آبان 1381,ص6
83ـ شیرین هانتر,پیشین,ص 115
84 ـ  همان ,ص 115
85ـ فرید مرجایی,«تبار شناسی ایدئولوژی گروه بوش»,ماهنامه چشم انداز ایران,شماره17,ص 28
86ـ همان
87ـ کاظم علمداری,بحران جهانی:نقدی برنظریه گفتگوی تمدنها,(تهران:انتشارات توسعه,1381),ص 68
88ـ همان
89ـ محمد اکرم عارفی,«پاکستان و بنیادگرایی اسلامی»,فصلنامه علوم سیاسی,سال چهارم,شماره 16,(زمستان 1380), ص 262
90ـ انوشیروان احتشامی,پیشین , صص 250 ـ 249
91ـ شیرین هانتر,پیشین, ص 117
92ـ همان
93.Espozito JoHN.L,Ploitical Islam:Beyond The Green menace. Economist,1993.P.25
94ـ انوشیروان احتشامی,پیشین,صص 252ـ251
95ـ همان
96ـ  «بررسی تطبیقی بنیادگرایی  اسلامی»,پیشین, صص 670 ـ 668
97ـ همان,ص 670
98ـ فضیل ابوالنصر,رویارویی اسلام گرایی و غرب گرایی,ترجمه حجت الله جودکی,(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه,1378),صص 54ـ 53
99ـ  همان
100ـ سید علی قزوینی,«دیدگاههای جبهه نجات اسلامی الجزایر»,فصلنامه سیاست خارجی,سال سوم ,شماره 1, ص 55
101ـ حمید احمدی,«آینده جنبشهای اسلامی در خاورمیانه,طرح یک چارچوب نظری»,فصلنامه مطالعات خاورمیانه,سال پنجم,شماره 2 و 3,(تابستان و پاییز 1377),صص 63ـ61
102ـ همان,ص 63
103ـ همان
104ـ همان
105ـ همان
106ـ غلامرضا بابایی,«آینده اسلام وغرب: برخورد تمدنها یا همزیستی مسالمت آمیز»,فصلنامه سیاست خارجی,سال دوازدهم شماره 4,(بهار و تابستان  137) ,ص 1086
107ـ همان
108ـ «آمریکا و خاورمیانه پس از رویدادهای 20 شهریور»,فصلنامه خاورمیانه,سال هشتم,شماره3, ص 2
109ـ شیرین هانتر,پیشین,ص 176
110ـ کاظم علمداری,پیشین, صص 200 ـ 198
111ـ غرب در آیینه فرهنگ,شماره20,(فروردین و اردیبهشت 1381),ص 83
112ـ ادوارد سعید,اسلام رسانه ها,ترجمه اکبر افسری,(تهران:انتشارات توس,1377),ص99
113ـ شیرین هانتر,پیشین,ص 179
114 ـ همان,ص 182
115ـ همان, ص 183
116ـ همان,ص 184
117ـ غلامرضا بابایی, پیشین , ص 1086
118ـ هانتر,پیشین,ص 186
119ـ  مارسدن پیتر ,طالبان (جنگ,مذهب,نظم نوین),ترجمه کاظم فیروزمند, (تهران: نشر مرکز, 1379), ص 63
120ـ مرتضی اسعدی,ایران,اسلام,تجدد,(تهران:انتشارات طرح نو,1377),ص 64
121ـ فرید زکریا,«ریشه های خشم»,ترجمه, حسن نورایی , ماهنامه آفتاب, شماره 9 ,(آبان 1380),صص 78ـ74
122ـ همان, ص 76
123ـ ادوارد سعید,اسلام رسانه ها,پیشین , ص 21
124ـ آلفرد.م.لیلیانتال,ارتباط صهیونیستی ,ترجمه ابو القاسم راه چمنی ,(تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ,1379), ص 264
125ـ همان
126ـ عماد نداف,بن لادن یک نفر از یک میلیارد نفر,ترجمه عثمان ایزد پناه,(تهران:انتشارات عابد,1381),ص 39
127ـ رحمت الله صادقی,«تروریسم کنش یا واکنش»,روزنامه جام جم,( 22 مهر 1380)
128 ـ کاظم علمداری,بحران جهانی:پیشین, ص 272
129 ـ سید علی قادری,«مبانی سیاست خارجی در اسلام»,فصلنامه سیاست خارجی,سال سوم,شماره 4,ص 578
130ـ حسن واعظی,تروریسم, (ریشه یابی تروریسم و اهداف آمریکا از لشکر کشی به جهان اسلام), (تهران: انتشارات سروش , 1380), ص37
131 ـ همان,ص 28
132ـ علی قادری,پیشین, ص 578
133ـ همان,ص 578
134ـ عبدالغنی عماد,«مقاومت و تروریسم در چارچوب بین المللی حق تعیین سرنوشت»,ترجمه ماجد نجار,فصلنامه مطالعات خاورمیانه, قسمت ضمیمه,سال نهم,شماره 2,(تابستان 1381),ص44
135ـ حسن واعظی ,تروریسم,پیشین,صص 31ـ27
136 ـ همان,صص 31
137ـ پیروز مجتهد زاده,ایده های ژئوپولتیک و واقعیت های ایرانی,(تهران:نشر نی ,1379),ص 229
138ـ «عملیات شهادت طلبانه»,ماهنامه ندای مقاومت,شماره 4,(مهر 1381),ص 14
139ـ «اختلاف نظر علمای اسلام درباره عملیات انتحاری»,ترجمه ا.زارع زاده,ترجمان سیاسی,شماره 22,(18 اردیبهشت 1380),صص 26ـ24
140ـ همان.
141ـ عبدالحمید ابوسلیمان,«جایگاه خشونت در اندیشه سیاسی اسلام»,ترجمه ا.زارع زاده,ترجمان سیاسی,شماره 43, (29 مرداد 1379), ص 33
142ـ عبدالرحمن دیلیپاک,تروریسم,ترجمه معاونت فرهنگی تبلیغات اسلامی,(تهران:انتشارات تبلیغات اسلامی,1368), ص 141
143ـ حمید احمدی, پیشین, ص 73
144ـ همان,صص 80 ـ 76
145ـ همان, صص 83ـ 80
146ـ «آینده اسلام گرایی»,ترجمه ق طولانی,نشریه ترجمان سیاسی,ویژه اسلام گرایی شماره 21, (6 اسفند 1378), ص 35
147ـ حمید احمدی,جنبش های اسلامی در خاورمیانه,پیشین,صص 91ـ90
148ـ سزار فرح, پیشین,ص
149. Graham E Fuller, “The future of political Islam’’foreigr AFFAIRS,Volume 81.No.2.P.
150. “How American subberts jemocracy in the middle East’’.
Middle East international (23 April 1996).p.20
151. Stepnen zunes, “U.S policy toward political Islam” op.cit.p.5
152 ـ «دلایل افراط گرای اسلامی», دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران ـ واشنگتن ,بولتن دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی شماره 169,صص 67ـ 66
153 ـ سزارفرح,پیشین, ص
154ـ«ناظر بیرونی اسلام و دموکراسی»,ترجمه ق.طولانی,ترجمان سیاسی, شماره 1 دی 1380,ص 44
155. Saad jawad,op.cit.p.6
156ـ فرهنگ رجایی,«چالش بنیادگرایی دینی و پاسخ غرب»,پیشین,صص 790ـ 789
157ـ مهدی ذاکریان,ارزیابی سیاست خارجی خاتمی از منظر صاحب نظران,(تهران:انتشارات همشهری,1380), ص 45

158. Graham E.Fuller, “The future of political Islam’’, Op.cit.p
159ـ علی عسگری, «تحول بنیادگرایان اسلامی مصر:جایگزینی منطق ترور به جای منطق کلمه»,روزنامه خرداد,( 2 دی 1377)
160ـ جمیله کدیور,مصر از زاویه دیگر,پیشین,ص 303
161ـ همان,ص 282
162ـ حمید احمدی,«اسلام گرایان و مسله خشونت در مصر»,نشریه گفتگو, شماره 18, صص 44 ـ 41
163ـ همان

منابع بخش سوم
1ـ جمیله کدیور,پشت پرده صلح,(تهران : انتشارات اطلاعات,1374),ص 173
2ـ هرایر دکمجیان,جنبشهای اسلامی معاصر در جهان عرب (اسلام در انقلاب ),ترجمه حمید احمدی ,(تهران :انتشارات کیهان ,1377),ص 36
3ـ محمد جواد صاحبی,اندیشه اصلاحی در نهضت های اسلامی,چ 2 ,(تهران:انتشارات کیهان1370),ص 36
4ـ همان, ص 49
5ـ مرتضی مطهری,بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر,(تهران : انتشارات صدرا,1366)ص37
6 ـ محمد جواد صاحبی,پیشین,صص 58ـ57
7ـ سید احمد موثقی,جنبشهای اسلامی معاصر ,(تهران: انتشارات سمت ,1374),صص 114ـ102
8ـ همان
9ـ همان
10ـ فرهنگ رجایی,اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب,(تهران:مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه,1381),ص 54
11ـ همان صص 60ـ 56
12ـ همان صص 66ـ 61
13ـ ابراهیم کاروان,«رژیم های اسلامی کدامند؟»,ترجمه واحد ترجمه مجله,فصلنامه معرفت,سال هشتم , (پائیز 1376),صص64ـ63
14ـ همان, ص 66
15ـ صادق زیباکلام, مقدمه ای بر انقلاب اسلامی ایران,( تهران: نشر روزنه , 1372) , صص
81 ـ 80
16 ـ محمد باقر انصاری, « نگاهی به گذشته و آینده آمریکا», غرب در آئینه فرهنگ, شماره 21  ص 18
17ـ همان
18ـ لیون تی هدر, پیشین, ص 11
19ـ محمد باقر انصاری,پیشین,ص 19
20ـ هرایر دکمجیان,پیشین,صص 260ـ250
21ـ «طالبان از پیدایش تا سقوط»,اظهارات سفیر سابق عربستان در افغانستان,روزنامه کیهان,(30 بهمن 1380)
22ـ حیدر علی بلوچی,«مطالعه تطبیقی سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان»,فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز,شماره 33,( بهار 1380),صص 90ـ 59.
23ـ «خیمه شب بازی آمریکا و طالبان»,انرژی ایران,8 اسفند 1377
24 ـ همان
25ـ عصام نعمان,«آمریکا و مسلمانان:چالش روابط»,ترجمه سمیه آقاجانی و ید الله ملایری, ماهنامه نهضت,سال سوم,شماره 10,(تابستان 1381),ص 140
26ـ همان
27ـ «آمریکا در خاورمیانه چه می‌خواهد»,ترجمه ک.فخرطاولی,ترجمان سیاسی شماره 17,(22/12/1379), ص 14
28ـ پل لوبک,«رابطه پارادوکسیکال  اسلام و جهانی شدن»,معاونت فن آوری و اطلاعات, گاهنامه برداشت اول,سال اول,شماره صفر,ص 78.
29ـ وحید مژده,افغانستان و پنج سال سلطه طالبان,(تهران:نشر نی,1382),صص 60ـ57
30ـ یازده سپتامبرـ آغاز عصری نو در سیاست جهانی,مجموعه مقالات,گروه نویسندگان و مترجمان, (تهران: نشر دیگر,1380), ص 153.
31ـ وحید مژده,پیشین, ص 59
32ـ جمال کاظمی,«موج سوم بنیادگرایی اسلامی»,ترجمه فخر طاولی,نشریه ترجمان سیاسی,شماره 18,(29 /12/1379),ص 11
33ـ «جنبش های جدید اسلامی و منافع جمهوری اسلامی ایران»,معاونت سیاست خارجی,گاهنامه برداشت اول,سال اول,شماره 6,ص 31
34ـ هرایر دکمجیان, پیشین, صص 180 ـ148
35ـ جمیله کدیور, مصر از زاویه دیگر,(تهران :انتشارات اطلاعات , 1373 ), صص 150 ـ 144
36ـ محمد کاظم آسایش طلب طوسی,« رادیکالیسم الجهاد»      

لینک کمکی